News

Planned litters
Winter 2017 we expect the following litter:

___________________________________________________

Spring 2018 we expect the following litter:


Den Siste Greves Grozz
Aika Fuego de Volcanos


 

 

 

Valper fra vårt J-kull ventes ca. 22. januar 2017.